Fritz Baltruweit (Gitarre, Gesang, Moderation)

Sebastian Brand (Bass, Percussion)

Valentin Brand (Piano)

Konstanze Kuß (Harfe, Flöten)